Home

Het Instituut Vedische Studies, een zusterorganisatie van de School voor Filosofie, verzorgt cursussen en opleidingen op het gebied van de Vedische wetenschappen, zoals Vedische Wiskunde en Vedische Astrologie.
Het logo van het Instituut bestaat uit een gestileerde 'Ganesha', welke godheid symbool staat voor het uit de weg ruimen van 'hindernissen' bij o.a. het leerproces.De stichting heeft ten doel het bevorderen van Vedische
studies, het uitdragen van de resultaten en het bevorde-
ren van de praktische toepassing van deze Vedische
studies. De stichting tracht het doel te bereiken door
het verzorgen van cursussen, houden van bijeenkom-
sten en lezingen, verrichten van vertaalwerkzaamheden,
verrichten van onderzoek, het publiceren en/of uitgeven
van vertaalde werken en/of studie- en onderzoeksresul-
taten en het onderhouden van contacten en relaties met
organisaties met een vergelijkbare doelstelling.

Primaire activiteiten van de stichting zijn het verzorgen
van cursussen, workshops, bijeenkomsten en lezingen.

Er zijn momenteel drie Vedische gebieden waarop
activiteiten plaatsvinden: Vedische Wiskunde,
Vedische Sterrenkunde en Sanskriet.